خدمات

مانیکور خیس

مانیکور خیس یکی از خدمات زیبایی ناخن است که در آن ناخن‌ها به مدت حداقل چند دقیقه در آب قرار می‌گیرند تا نرم شوند. سپس با استفاده از ابزارهای خاص به آنها شکل داده و بافت آنها را صاف و نرم می‌کنند.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید