خدمات

کاشت ناخن گریم

در کاشت ناخن گریم طراحی‌های ویژه‌ای روی ناخن‌ها انجام می‌شود. در این روش‌ ناخن‌ها با یک کاور زیبا پوشیده می‌شوند و از همین رو طرح‌ها ماندگاری بیشتری دارند.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید