خدمات

ریموو کاشت ناخن

ریموو کاشت ناخن برای از بین بردن مواد به کار برده شده روی ناخن مثل لمینیت، ژلیش، کاشت و… به وسیله دستگاه و سوهان برقی انجام می‌شود. سپس ناخن‌ها پولیش زده می‌شوند و کارشناسان ما صدف آنها را به کمک سوهان مرتب و ترمیم می‌کنند.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید