خدمات

لمینت ناخن

لمینت ناخن برای تقویت و حجم دادن به ناخن‌ها انجام می‌شود. روی لمینت می‌توانید رنگ و طرح دلخواه خود را داشته باشید.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید