خدمات

لاک‌ژل دست و مانیکور

در این بخش ابتدا مانیکور خشک انجام می‌شود و بعد روی ناخن‌ها لاک ژلیش کشیده می‌شود. در لاک‌ژل، بدون اینکه به قد ناخن اضافه شود، تنها نواقص روی صدف ناخن انگشت‌های دست برطرف می‌شود.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید