خدمات

نصب اکستنشن مو همراه با مو

از روش میکرو برای نصب موهای طبیعی روی سر استفاده می‌شود. می‌توانید جنس و رنگ موهای انتخاب شده را از بین شاخه‌های موجود مو در سالن انتخاب کنید.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید