خدمات

بافت مو طرحدار – کنار سر

بافت ترکیبی با طرح‌های مختلف با توجه به طرح انتخابی شما در کنار سر انجام خواهد شد و ماندگاری آن با توجه به نوع مراقبت شما میتواند بین چند روز تا چند هفته متغیر خواهد بود.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید