خدمات

مژه کلاسیک

در خدمات مژه کلاسیک برای هر تار مژه شما 1 تار مژه مصنوعی گذاشته می‌شود. در این روش مژه های شما کمی پرتر، بلندتر و کاملا طبیعی نشان داده می‌شود.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید