خدمات

کاشت ناخن بیبی‌بومر

یکی از روش های ساده طراحی ناخن است که در آن از دو رنگ استفاده می‌شود. این روش با انواع پودرها و ژل‌ها و یک بومر رنگ‌پاش قابل انجام است.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید