Kullanım Koşulları

A. Genel Hükümler

Tanımlar:

Hizmet Sağlayıcı: İstanbul Ticaret Odasında altında kaydedilmiş olan, 461100599000001 mersis numaralı, Vadi istanbul, Porta Vadi Cendere Caddesi T2 Blok, Floor: 1, Office: 10, 34398 Kâğıthane/İstanbul.

Heli Beauty Randevu İnternet Hizmetleri AŞ şirketi. Bundan böyle “Veri Yöneticisi” olarak anılacaktır.

Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: www.helibeauty.com

Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.

Kuruluş: Güzellik hizmetlerinin verilmekte olduğu kuruluşlardır.

Sahip: Kuruluşla ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.

Profil: Herhangi bir Kuruluş ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

B. Hizmetlerin Türleri ve Kapsamları

Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki Hizmetleri vermektedir: 

Kullanıcıların, Kuruluşlar ile ilgili, illere, şehirlere ve kategorilere göre kataloglanmış bilgilerini ve kullanıcıların memnuniyet değerlendirmeleri yayınlamalarını sağlamak,

Arama motorunu Kuruluşların erişimine açmak,

Yeni bilgiler ve memnuniyet değerlendirmeleri ile ilgili bildirimler yapmak,

Site ‘nin sunduğu randevu yazılımı ve çağrı merkezini kullanarak randevu imkanından yararlanmak isteyen Kuruluşların randevu işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak

Siteden verilen hizmetlerin çoğu ücretsizdir. Kayıt olma ve Kuruluşlar hakkında temel bilgilerin girilmesi işlemleri karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, Site kapsamında verilen hizmetlerin herhangi birini ücretli hale getirme hakkını saklı tutmaktadır ve ayrıca böyle değişiklikleri uygun bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür.

C. Hizmet Sağlama Şartları

Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

İnternet ağına erişimi bulunmak,

Cep telefonu ve cep telefonu numarası sahibi olmak,

Aşağıdaki internet tarayıcılarından birine sahip olmak: En yeni versiyona güncellenmiş Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera

Kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açıktır ve herkes arama motorunu kullanabilir.

Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür. Giriş yapmak için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (cep telefonu numarası) ve şifresi girilir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının aldığı randevuya gitmemesinden dolayı veya Kuruluşa karşı sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı, Kuruluştan kaynaklanan nedenlerden dolayı hizmet alınamamasından dolayı Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamaz. Randevunun gerçekleşmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve diğer tarafı telefon aracılığıyla durumdan haberdar etmekle yükümlüdürler. Hizmet sağlayıcı sadece randevu alabilme imkanı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.

D. Kuruluşlarla İlgili Görüş ve Bilgilerin Eklenmesi

Kuruluşlar hakkındaki görüş ve bilgiler sadece Kullanıcının kişisel tecrübelerine dayanabilir. Üçüncü kişilerin rivayetlerine dayandırılamazlar.

Bir Kullanıcının aynı işlemle ilgili birden fazla görüş bildirmesine izin verilmemektedir.

İlgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklamını ya da tanıtımını yapmayı amaçlayan içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.

Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar kendi profillerinde ya da başkalrının profillerinde hiçbir şekilde gerçeğe aykırı isnatlarda bulunamaz.

E. Kuruluş Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

Kuruluşla ilgili temel bilgiler şunları içerir: Kuruluşun adı, kategorisi, bulunduğu il, şehir, adres ve iletişim bilgileri.

Yeni bir Kuruluş Profili oluşturabilmek için en azından o Kuruluş hakkındaki temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Her kuruluşun sadece bir Profili bulunur. Birden fazla Kuruluş için ortak bir Profil açılmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.

Kuruluş Profili sadece bir adreste bulunan kuruluşla ilgili olabilir. Eğer birden fazla şubesi bulunuyorsa her şube için ayrı bir profil açılabilir.

F. Sorumluluk

Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Hizmet Sağlayıcı, ücretsiz tedarik edilen ürünlerin fiziki veya kanuni olarak ayıplı olmalarından dolayı ve yine ücretsiz tedarik edilen malların ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

Belirli bir Kullanıcı, Sahip’e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı, veya Sahip’e karşı sorumlu tutulamaz.

G. Şikayet Bildirim Şekli ve İtiraz/İade Prosedürü

Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen tüm makul eforu sarfedecektir ve Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.

Siteyle ilgili uyarılar, şikayetler, öneriler ve hatalar [email protected] e-posta adresine e-posta gönderilerek yapılacaktır.

Yapılan şikayetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde Kullanıcının elektronik posta adresine gönderilecektir.

Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler Kullanıcı tarafından 14 gün içerisinde şu adrese gönderilebilirler: [email protected]

Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.

Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer bu Kullanım Şartnamesinin, Kullanım Şartnamesinin eklerinin veya kanunların hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.

Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

H. Son Hükümler

Hizmet Sağlayıcı Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar, kayıt sırasında verdikleri cep telefonu numarasına gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

Kullanıcı, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan cep telefonu numarası vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de

  • Maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.

Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.

Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

Kendini Sevme Zamanı!

Lüks Hizmetlerimizle Görünümünüzü Güzelleştirin