خدمات

Slimcare

اسلیم‌کر نام سیستم عضله‌سازی است که بر اساس فناوری EMT ساخته شده است. کار با این دستگاه مشابه حرکت دراز و نشست است بدون اینکه فشار زیادی به بدنتان وارد کنید. به کمک این دستگاه، در کنار داشتن تحرک کافی و ورزش مستمر، در مدت زمان کوتاه‌تری به عضله‌سازی و تناسب اندام می‌رسید.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید