خدمات

پدیکور خیس و لاک ژل

پدیکور خیس که با قرار گرفتن پاها در آب انجام می‌شود، در این سرویس به غیر از سوهان‌کشی و فرم‌‌دهی ناخن، کوتیکول‌های پا توسط دستگاه گرفته می‌شوند و کف‌سابی و اسکراب نیز انجام خواهد شد و با لاک ژل با رنگ انتخابی شما به پایان می‌رسد.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید