خدمات

طراحی ناخن

طراحی ناخن به عنوان یکی از خدمات زیبایی ارائه می‌شود. طراحی ناخن شامل رنگ آمیزی و طراحی با الگو و مدل‌های مختلف با استفاده از ابزار ویژه روی ناخن‌ها است.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید