خدمات

ترمیم ناخن لمینیت

در این روش، پوششی از جنس پلیمر روی ناخن تعبیه شده و با استفاده از تکنیک‌های خاص، لمینیت ناخن ترمیم می‌شود. ترمیم ناخن لمینیت زمان کمتری نسبت به ترمیم کاشت ناخن دارد.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید