خدمات

هیدروفیشال

در روش هیدروفیشال، پوست ابتدا پاکسازی می‌شود و بعد از لایه‌برداری و بیرون کشیدن آلودگی‌های عمقی پوست و سلول‌های مرده از طریق دستگاه مکش، به کمک ماسک و سرم آبرسانی می‌شود.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید