خدمات

مانیکور خشک

مانیکور خشک یکی از روش‌های انجام مانیکور است که بدون استفاده از آب و زیر آب گرفتن دستان انجام می‌شود. از مزایای این روش، عدم نیاز به آب و محافظت از پوست و ناخن در برابر خشکی و ترک خوردن است.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید