خدمات

بالیاژ مو

تکنیکی‌جدید رنگ مو است که در این روش پایین موها بیشتری رنگ می‌شوند و قسمت بالایی مو کم رنگ‌تر است و معمولا ریشه مو، رنگ طبیعی خودتان است.

هلی بیوتی
خدمات

زمانی برای خوددوستی!

ظاهرتان را با خدمات زیبایی لوکس ما به دلخواه خود تغییر دهید